Vikingsenteret i Møllebukta vil bli en suksess fra første dag

Årsmøte i Madla Historielag og Slaget i Hafrsfjord
15. mars 2018

Nytt Vikingsenter i Møllebukta

Nordvesten har tidligere foreslått at det i tilknytning til Sverd i Fjell bygges et Vikingsenter i Møllebukta, for formidling av Slaget i Hafrsfjord og av andre aktiviteter og funn fra Vikingtiden (800-1000 e.Kr.) i vårt område på Nord-Jæren.

Rikshistorisk begivenhet

Feiringen av 1150 årsdagen for slaget i Hafrsfjord i 2022 er også en rikshistorisk begivenhet både for Norge og Island. Island ble skapt på grunn av Slaget i Hafrsfjord, og den berømte sagalitteraturen oppstod. Denne sentrale historiske begivenheten sammen med andre funn på Nord-Jæren fra Vikingtiden, bør utnyttes bedre til historieformidling og turisme. Et Vikingsenter i Møllebukta til jubileet i 2022 vil bidra sterkt til dette.

Andre funn fra Vikingtiden på Nord-Jæren

Gauseldronningen er navnet på et rikt gravfunn fra Gausel i Stavanger. Graven er en av Norges rikeste kvinnegraver fra Vikingtiden, med et stort innslag av både irske og hjemlige gjenstander. Kun Osebergfunnet er større.

I tillegg til gravfunnet på Gausel finnes også andre funn av hjemlige og irske gjenstander på gårdene Jåttå i Stavanger og Soma i Sandnes.

Nord-Jæren og Vikingferder

Nord-Jæren var antagelig et av de viktigste utgangspunkt  i Europa, for Vikingferder til De britiske øyer. Begrunnelsen for dette er at det på Nord-Jæren er funnet flere og mer varierte, irske metallarbeid enn i noe annet sammenlignbart område i Europa.

Gauseldronningen

Graven til Gauseldronningen ble oppdaget av grunneier Samuel Gausel høsten 1883.

De nærmere 40 gjenstandene i graven viser at det var en svært velstående kvinne som ble begravd her rundt år 850 e.Kr. Smykker og utstyret i graven vitner om stor rikdom. Både de ovale spennene, den likarmete sølvspennen og armringene er noen av de fineste eksemplarene vi kjenner fra Vikingtiden.

Graven til Gauseldronninga

Hodet til en hest

Hodet til en hest var også lagt ned i graven, prydet med staselig irsk seletøy med dekorerte og forgylte bronsebeslag. Seletøyet lå fortsatt på hestekraniet da graven ble åpnet i 1883. Hesten var sannsynlig ofret i forbindelse med gravleggelsen.

Slekt med makt

Gauseldronningen må ha tilhørt en slekt med både politisk og økonomisk makt. Vi antar at hun kan ha vært en del av slekten til sagakongen Olaf Kvite og hans far Gudrød som i følge sagaen var rettmessige arvinger etter grunnleggeren av det norske vikingriket i Dublin, og som hersket der fra 853 til 871 e.Kr.

Vikingsenter og formidling

I tillegg til Slaget i Hafrsfjord er Gauseldronningen et eksempel på at der er mange funn og begivenheter fra Vikingtiden i vårt nærområde, som må løftes frem og formidles til turister og lokalbefolkningen. Derfor trenger vi sårt et Vikingsenter i Møllebukta.

Tekst: Arild Topdahl

Del denne siden
  • 6
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar