Tyske vinger over Sola

Madla Historielag 16. februar. Atle Skarstein vil ta for seg “INVASJONEN I ROGALAND 1940”
14. februar 2015
Madla Historielag til Færøyane 27. juli – 3. august 2015
25. februar 2015

Mandag 16. februar avholdt Madla Historielag sitt årsmøte på Hafrsfjordsenteret. Erna Eriksen hadde frasagt seg gjenvalg og ble takket for sin innsats av styrets leder Magne Bø. Nytt styremedlem ble Helene Bjørntvedt. Følgenes styremedlemmer ble gjenvalgt for 2 år:

Gry Vikhammer Thengs, Arvid Tjensvoll og Liv Bodil Kallelid. Magne Bø, Holger Susort, Martin Wølstad og Sverre Sunde har ett år igjen.

 

Atle Skarstein var invitert til å snakke om den tyske invasjonen av flyplassen på Sola i 1940. Flyplassen ble innviet av Kong Haakon VII den 29. mai 1937 og fikk navnet Stavanger Flyplass. et var Stavnger kommune som tok initiativet til byggingen av flyplassen og som stod for en stor del av finanieringen. Mange prominenten personer var invitert. Vanlige folk ble holdt på behørig avstand utenfor gjerdene.

 

De to rullebanene ble bygget av betong. Selv i England fantes det på den tiden ikke flyplasser med betongrullebane. Trafikkbygning, hangar og kontrolltårn ble også bygget, og samlede omkostninger oversteg 2 millioner kroner, en svimlende sum den gangen.

 

Skal man kontrollere Vestlandet, så er man nødt til å kontrollere Nordsjøen. Våren 1940 snudde tyskerne på dette utsagnet: Skal man kontrollere Nordsjøen, nå man kontrollere Vestlandet. Flyplassen poåp Sola, var svært strategisk lagt til sydspissen av Norge med kort vei over til England eller kontinentet. Det at det også ble anlagt en sjøflyhavn, gjorde at flyplassen ble så og si komplett. Kryssende rullebaner var også fremtidsrettet. Sola ble i begynnelsen av 1940, brukt som mellomlandingsflyplass for britiske fly på vei til å hjelpe finnene i kampen mo t Russland. Vår nøytralitet ble brutt flere ganger i tiden før 9. april.

 

Sola ble tatt av tyske falskjermjegere. Det var mest effektivt. Andre byer i Norge ble tatt av den tyske marinen. Bruk av falskjermjegere var noe helt nytt i moderne krigføring. 11 av de 12 tyske Junkerflyen nådde fram til Sola. Flyene gikk lavt over Jæren. Jegerne hadde enkel utrustning. En er noe uenig om hvilken høyde falskjermjegerne hoppet ut fra. De fleste mener omlag 150 meter. Noen få norske soldater fra Madlaleiren var stasjonert på flyplassen. Disse hadde svært lite å forsvare seg med. 120 tyske falskjermjegere møtte liten motstand. De fleste av norske fly som var stasjonert på Sola klarte å komme seg vekk uten å gå i kamp. Mange har undret seg på hvorfor de bare stakk av. En regner med at mellom 15 og 30 mann ble drept i kamper på Sola den dagen. Av disse 3 tyske falskjermjegere.

 

Etter at flyplassen var tatt, landet det en uhorvelig menge fly både på i Hafrsfjord og på land. Disse ble plasser slik at minst mulig ble skadet dersom engelskmennene kom med et motangrep.

 

Så bar det med styrkene inn over mot Stavanger. På veien svingte de innom Madlaleire, bare for å finne at den var forlatt. Kaffekoppene stod fremdeles på bordene. Busser i området var rekvirert tildlig om morgenen for å evakuere de norske styrkene i leiren. Stavanger ble tatt uten at det ble løsnet et eneste skydd på veien inn. Politiet i Stavanger holdt nysjerrige mennesker unna.

 

10. april ble det gitt ordre til å få tak i maling slik at bygningene og flystripene på flyplassen kunne kamuflasjemales.

 

 

Militærhistorisk Forening Rogaland (MHFR) har som formål å samle inn, bevare og ikke minst presentere militærhistorie relatert til Rogaland. Foreningen kjøper derfor blant annet originale bilder tatt av tyske soldater under andre verdenskrig, både i form av enkeltbilder, men også albumer. Dette er en måte å ”Samle inn” på. Alle bildene som foreningen kjøper vil bli overlate til Statsarkivet i Stavanger, vederlagsfritt – ”Ta vare på”.

Tyske vinger over Sola og Forus er første bind av en serien Glimt fra okkupasjonen, om andre verdenskrig i Rogaland og Vestlandet. Bidragsyterne til denne boken har vært Atle Skarstein, Odin Leirvåg, Erik Ettrup, Geirr H. Haarr, Hjalmar Inge Sunde, Øistein Thomas Berge, Tor Ødemotland og Asbjørn Husebø.

De fleste bildene som er benyttet i boken tilhører MHFR eller medlemmene individuelt. Vi har i størst mulig grad valgt bildemateriale som ikke tidligere har vært benyttet, etter det vi har kjennskap til. I noen tilfeller har vi dog valgt kjente bilder, som oftest ut fra kvalitetshensyn, konkrete emner vi ønsker å presentere, eller fordi det er en god historie bak bildet som ikke har vært fortalt tidligere. Vi har lagt ned et stort arbeid i å sikre at informasjonen som formidles er så korrekt og objektiv som mulig.

Denne dagen var de tyske hovedmålene i Norge de fem største byene og Narvik. Stavanger kom her i en særstilling. De andre hadde befestninger og det ble derfor satt inn sterke sjøstridskrefter. Stavangerområdet skulle man imidlertid ta ved først å erobre Sola flyplass ved et overraskelsesangrep, gjennomført av fallskjermsoldater. Dette var en type angrep verden til da ikke hadde sett. Tyskerne bestemte seg raskt å utvide flyplassen på Sola, og etter britiske angrep, i tillegg bygge en helt ny flyplass på Forus. Her jobbet blant annet norske entreprenører, men også norske krigsfanger under tvang.

 

Ref.

Holger Susort

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar