Tiurveien – Madlakrossen

Terneveien – Kvernevik
2. november 2010
Tjeldveien – Kvernevik
2. november 2010

Ligger mellom Revheimsveien og Hubroveien.

Storfugl (Tetrao urogallus) er den største arten i hønsefuglfamilien. Hannen, tiur, kan bli bortimot 90 cm lang og veie opptil 6 kg. Hunnen, røy, blir betraktelig mindre (drøyt 60 cm lang og ca. 2 kg). Storfuglen finnes utbredt i skogsområdene over hele landet og livnærer seg hovedsakelig på frø og plantedeler, særlig frafuru, men foretrekker bær og urter i sommer halvåret. Levealder er ca. 10 – 15 år.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar