Svaneveien – Kvernevik

Sunnivakrossen – Søra Sunde
2. november 2010
Svartbakveien – Kvernevik
2. november 2010

Sidevei til Traneveien.

Comments are closed.