Sundebråtet – Sunde

Sulkesgate – Madlamark
2. november 2010
Sundelia – Sunde
2. november 2010

Sidevei til Olsokveien. Brådet, brudd i terenget, spor etter en bekk el. lignende.

Comments are closed.