Storåkeren – Sunde

Stemmen/Stokken – Madla
5. november 2010
Strandskjelvå – Sunde
5. november 2010

Den gamle åkeren ved fellestunet på den historiske gården som lå ved Fjeldegården.


Arkeolog Frans-Arne Stylegar er fylkeskonservator i Vest-Agder. Han skriver under storgården Foss i Eik:

Det jeg kaller for den historiske gården bestod av et tun med en større eller mindre åker like ved. Denne åkeren – lenger vest i fylket kalles den for ”Storågeren”, noen steder på Jæren heter den ”Gamleågeren” – var den eneste på gården. Storåkerens beliggenhet bestemte strukturen på den historiske gården, både tunplasseringen og måten gården kunne deles på. Det vi kan kalle gårdens skatteevne – hudskylda – var en direkte konsekvens av størrelsen på storåkeren. Som på resten av Sør- og Vestlandet ble det drevet intensiv korndyrking på storåkeren. Fordi denne åkeren ble tilført store mengder myrjord/-torv og husdyrgjødsel i form av ”mittingsmold”, kunne det høstes gode avlinger her hvert eneste år. I motsetning til på Østlandet og i Trøndelag, lå hovedåkrene på Sørlandet sjelden eller aldri i trede.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar