Sigbritsgate – Madlamark

Julemøte 1996 – R.Åsland: om utviklingen i Madlakrossen
2. november 2010
Julemøte 1995 – Rasmus Madla: Madlagården
2. november 2010

Sidevei til Jernalderveien. Sigbrit Willumsdatter kom fra Holland til Bergen sammen med sin datter Dyveke, hvor hun drev en liten handel. Da Dyveke senere ble Christian II frille, fulgte de begge med til Akershus og senere til Danmark. Etter Dyvekes død ca. 1531, fikk Sigbrit stor innflytelse på Kongen. Hun ble uoffisielt Rentemester (Finansminister). Hun skildres som ytterst heslig og var farlig å få til fiende, hun ble også tillagt å ha overnaturlige evner. Hun rømte sammen med Kongen og vi finner henne senere i Nederland. Det var hun som fikk i stand den nederlandske innvandringen til Amager.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar