Ragbakken – Madla/Revheim

Primstaven – Sunde
2. november 2010
Ragkroken – Madla/Revheim
2. november 2010

Ragbakken  –  Madla/Revheim. Sidevei til Revheimsveien. Her som i andre strøk har gatenavnskomitéen lagt vekt på å ta vare på gamle stedsnavn. I området ligger også Ragveien og Ragkroken. Dette området ligger ved et lite høydedrag som har hatt navnet Rag så lenge mann kan huske.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar