Oddehagen – Nedre Madla

Nålanutane – Madlatuå
4. november 2010
Ospeberget – Madlatuå
5. november 2010

Boplassen ved neset, odden, der Karen Anckermann Smith anla sitt “Karenslyst”.

Comments are closed.