Madlamark Kirke er 40 år. Felles arrangement med Madlamark menighet .

Ny Jord og Bureising i Madla
3. oktober 2016
Før fjernsynet kom og alt blei annleis
7. november 2016

«Historiefest» – Kirken i bydelen.

Fra før kommunesammenslåingen i 1965 og frem til i dag, har det vært en rivende utvikling i

Madlamark bydel.  Nå har Madlamark ca. 7.000 innbyggere med fullt utbygget servicefunksjoner av alle slag, inklusiv flere skoler og umiddelbar nærhet til Universitetet i Stavanger.

I 1976 fikk Madlamark sin egen kirke etter 20 års bestrebelser!  Kirkens 1. byggetrinn ble innviet 1.søndag i advent  28. november 1976.

Dette 40-årsjubileet vil Madla historielag og Madla menighet markere med å arrangere «Historiefest» torsdag 10. november kl. 19:00 i kirken.

Programmet vil være tredelt:

• Planlegging og bygging av Madlamark kirke

• Bevertning

• Utviklingen i Madlamark bydel

Dette skal bli en kveld som både vil være opplysende og vil være et hyggelig samvær med kjente og ukjente mennesker!

VELKOMMEN

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar