Madla Historielag 20 år

“MADLA – Sett litt fra innsiden og mer fra utsiden” av Hjalmar I. Sunde
3. mai 2012
Invitasjon til Madla historielag sitt 20-årsjubileum fredag 19.oktober kl. 1900
31. juli 2012

Vårt 20-årsjubileum vil bli markert med en festlig sammenkomst på Hafrsfjordsenteret fredag 19. oktober kl. 1900. Invitasjon vil bli sendt til medlemmene på vanlig måte.

Det kan være en fordel å være rask med påmeldingen pga plassbegrensning.

Det var Oddvar Høiland, visstnok etter en åpenbaring i Sirdalen, som i 1991-92 unnfanget ideen om å danne Madla historielag i organisert form. Egentlig var han av yrke sjef på flymekanisk avdeling hos Braathen SAFE, men hadde store lokalhistoriske interesser.

 

I 1991 inviterte Byhistorisk forening i Stavanger til møte med hensikt å opprette historiske lokallag  i Stavanger. Alle byens bydelsutvalg var bedt inn, men bare fire møtte, derav to fra Madla. I møtet den 20.11.91 fortalte John Gunnar Johnsen fra Byhistorisk og dessuten leder for Hermetikkmuseet i Stavanger om den betydning historielag har i nærmiljøet og trakk fram skolens mønterplan der det heter: “En skal ta vare på skolenes nærmiljøpå alle plan”.

Han antydet også at bydels vandringer er en god ide for å bli kjent i terrenget. Bjørn Aarre, også styremedlem i Byhistorisk (startet i 1991) pekte på nødvendigheten av å organisere historielag. Han tok til orde for å samle inn og formidle lokalt historisk stoff og presentere dette i medlemsbladog årbøker.

 

Under idemyldringen som fulgte kom for Madlas del frem at en burde få fram stoff om det gamle hestedrikkekar i Madlalia, huset til Arne Garborg i Sandal, punpehus og ishus ved Stokkavannet, Tjodveien over Madlamark, Alexander Kiellands grunnmur for hus i Nygårdsbakken og stedsnavn på Revheim og Sunde. Sigrun Øverland fra Statsarkivet opplyste at de kunne levere kartmateriale for en billig penge.

 

Den 2.4.1992 kom så Oddvar Høiland, Thore Jøpeland og Haldor Bergsaker sammen og dannet et interimstyre og fattet vedtak om å opprette Madla historielag. En ble her enig om å forespørre lektor i realfag Per Olav Tveita, til å bli styreleder. I brev av 22.5 svarte han posivt til det, visstnok etter påtrykk fra kona Wenche. Organisasjonsmesig erfaring hadde han fra lederverv i Norges Naturvernforbund og var dessuten redaktør av lokalavisen Hafrsfjordposten i flere år. Han pekte på nødvendigheten av å utforme vedtekter, arbeidsplan og å velge styre. Dessuten at virksomheten måtte være utadvendt. I brev av 9.6 sendt utover til postkasser i Madla pekte Tveita på at Madla har særs rike historiske tradisjoner helt tilbake fra steinalderen. Han ga også uttrykk for at Madla historielag skulle omfatte hele gamle Madla kommune fra Kvemevik til Madlamark.

 

Den 11.6.1992  ble så konstituerende møte arrangert på Madlavoll skole. Oddvar Høiland ledet møtet som hadde samlet 25 deltakere. Sigrun Øverland foretalte om sin bakgrunn i Byhistorisk forening og i Statsarkivet og mente det var et svært godt grunnlag for et levedyktig historielag i Madla. Det ble pekt på at Tveita med begge foreldre som tidligere lærere i Madla kunne ha den nødvendige lokale kunnskap til å lede laget i starten. (Han er fremdeles, i 2005, styreleder). Noen på møtet forfektet Hafrsfjord som lagsnavn, noe Tveita gikk sterkt i mot. Det ville bli for nasjonalt og krevende, mens Madla er det gamle bygdenavnet. Olav Austnes støttet dette synet, og Haldor Bergsaker pekte på at ingen bodde “på Hafrsfjorden”, men derimot i Madla.

 

Madlanavnet ble enstemmig vedtatt. Lars Ropeid mente at det straks måtte etableres kontakt med eldre Madlabuer som kunne sitte inne med gode kunnskaper om gamle Madla. Han pekte også på at historisk tyngdepunkt i Madla er Sunde og at en måtte ta med folk til styret derna. Reidar Bringedal etterlyste forslag til lover og handlingsplan.Han kunne også tenke seg nært samarbeidmed Byhistorisk forening. Dette var Austnes ikke enig i, vi måtte ikke bli et delegert lag, men et frittstående. Ropeid pekte på hvor viktig det er å ha god kontakt med skolene i Madla. En ble enig om kontingent: Kr.40 i 1992 og kr.60 i 1993.

 

Det første styret til Madla historielag ble så valgt, og hadde følgende sammensetning:

 

 

Per Olav Tveita, leder

Oddvar Høiland, nestleder,

Sigrun Øverland, sekretær,

Haldor Bergsaker, kasserer

Thore Jørpeland, styremedlem.

Vararepresentanter: Mari Lima Sudman, Anne Karin Betheuelsen, Martin Wølstad, John A.Aasland og Erling Berge.

 

Det ble besluttet å invitereArne Rettedal som foredragsholder på første åpne møte i Hjorthhusets lokaler.

WPC

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar