Madla fra tidlig 1800-tallet

Før fjernsynet kom og alt blei annleis
7. november 2016
Elektrokompaniet v/Larsen og Forgaard
16. november 2016

Fra begynnelsen av 1800-tallet livnærte bøndene seg direkte av egen gårdsdrift og fiske. Brødkorn ble dyrket og fòrmalt på gården. Budskapet ga nødvendig melk og smør. Det ble slaktet, bakt, brygget og fisket til husets behov. Stabbur var som regel fylt opp med matvarer for lengre tid. Levemåten var enkel og sunn, og ”siviliserte sykdommer” var ukjente.

Jordbruksdriften var primitiv. Aktuelle hesteredskaper var kun plog og horv. Stallgjødsel ble oppblandet med mold og tare.  Kunstgjødsel var ukjent helt fram til langt ut på 1800-tallet. Da var også gårdenes grenser regulert ved utskiftninger og bedre lagt til rette for utvikling av gårdsdriften. Bruk av landkummer var ukjent, og vekselbruk av åker og eng forekom sjelden.Salg av overskuddsvarer innbrakte nødvendig med kontanter skatter og renter. Disse utgifter var på dette tidspunkt forholdsvis lempelige. Bøndene var også selvhjulpne med håndtverksarbeid. På velordnede gårder fantes både smie og høvelbenk.

 

Befolkningsutviklingen i Madla

Eldste sikre manntall er fra 1758: 126 personer her.

I 1801: 183 personer.   1875: 694  –  1930: 1091  –  1944: 1713  –   1957: 3737

 

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar