Mølla kafé (Vikingstuen) – Madla

Monrad Åsland – Madla
4. november 2010
Mølla Kolonial
4. november 2010

Mølla kafeen, gnr.38 bnr.71, ble oppført i 1933 av danske Thorvald Paulsen og elektriker Rassmus Kvassheim. Foruten kafeen ble det også oppført to pølsebuer, den ene plassert i Møllebukta og den andre tvers overfor dagens inngang til Madlaleiren. Den sistnevte ble senere overtatt av Hjalmar Larsen, som drev en liten gård der hvor Ragnhildsgate og Snorresgate møtes. Mølla ble oppført på leid grunn. Stavanger Kommune hadde kjøpt Møllebukta som badebukt, av Thomas Jørpeland i 1906. Mølla Restaurant ble i 1939 solgt til en annen danske, Adelhard Paulsen, som sto som eier fram til han døde i 1962. Begge danskene hadde åleruser i Møllebekken, hvor de fikk store fangster. Mølla ble også leid ut til Reidar Scheie, som drev Kafee Bristol i Stavanger. Etter krigen hadde også Hafrsfjord Båtforening tilhold i huset, samt Sanitetsforeningen. En tid var den også bolig for en kjent maler??. Mads Poulsen som er barnebarn til Adelhard Poulsen, forteller at det var farfaren som drev “Vikingstuen”. Han fikk ideen til Vikingskipet i Hafrsfjord da Kirk Douglas tok opp filmen “The Vikings”. Skipet var en mer eller mindre kopi av skipene som ble benyttet i filmen. Vikingskipet hadde motor, men også seil og årer. Skipet ble bemannet med vernepliktige soldater fra Madlaleiren. De var da kledd som vikinger. Poulsen hadde skjenkerett for Mjød ombord i skipet. Skipet ble solgt etter hans død omkring 1962, muligens til U.S.A. Han hadde også utleie av “Tråsykkelbåter”. Navnet Møllebukta kommer av møllene som lå ved Møllebekken. Den siste mølla ligger fortsatt i Regimentsveien.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar