Hognesgate – Madlamark

Hestnesveien – Revheim
29. oktober 2010
Hottavikhagen – Sunde
29. oktober 2010

Tverrgate til Klovsteinsveien. Hogne var sønn av Øystein den mektige. Han la under seg hele Hedmark, Toten og Hadeland. Et annet sagn var om kong Hodne, far til Hild som ble bortført av Hedin Hjarrandason. Kong Hodne fulgte etter dem og det kom til kamp som varer evig. Hver dag sloss flokkene og dreper hverandre og hver natt går Hogne på slagmarken og vekker dem til ny strid. Dette kalles Hjardningeskampen.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar