Halvdan Svartesgate – Madlamark

Haklangsgate – Madlamark
29. oktober 2010
Haraldskroken – Madlamark
29. oktober 2010

Ligger mellom Åsta Kongsmorsgate og Engveien. Den første kongen av den norske Ynglingeætten som kan sies å tilhøre historien. Han må ha vært født i første tredjedel av det 9. århundre. Han utvidet sitt Vestfoldrike langt oppover bygdene på Østlandet. Han var opphavet til Eidsivatingloven. I følge sagaen var han far til Harald Hårfagre. Det er mange motstridene opplysninger om Halvdan Svarte, men de fleste er enige i at han kjørte gjennom isen på Randsfjorden og druknet.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar