Håland – Sunde

Håhammaren – Madlatua
1. november 2010
Karistø – Madlasandnes
1. november 2010

Håland betyr den høyeste delen av den gamle gården.

Comments are closed.