Verdt å vite

29. oktober 2010

Haakon Sheteligsgate – Madlamark

Sidegate til Sophus Buggesgate.  Norsk arkeolog og museumsmann, født i Oslo (1877-1955). Utga sammen med andre diverse historiske tidsskrifter og bøker om norsk arkeologi, historie og […]
28. oktober 2010

Gydasgate – Madlamark

Gyda skal i følge sagnet ha vært en datter av Kong Eirik på Hordaland. Hun ble oppfostret hos en mektig bonde i Valdres. Den unge Kong […]
28. oktober 2010

Gunhildsgate – Madlamark

Ligger mellom Madlaveien og Bjørn Farmannsgate. Her er flere alternativer. 1. Gift med Eirik Blodøks, kaldt Gunnhild kongsmor. 2. Harald Blåtann sin Dronning og mor til […]
28. oktober 2010

Gulnebbveien – Kvernevik

Ligger mellom Alkeveien og Isfuglveien