Verdt å vite

28. oktober 2010

Gydasgate – Madlamark

Gyda skal i følge sagnet ha vært en datter av Kong Eirik på Hordaland. Hun ble oppfostret hos en mektig bonde i Valdres. Den unge Kong […]
28. oktober 2010

Gunhildsgate – Madlamark

Ligger mellom Madlaveien og Bjørn Farmannsgate. Her er flere alternativer. 1. Gift med Eirik Blodøks, kaldt Gunnhild kongsmor. 2. Harald Blåtann sin Dronning og mor til […]
28. oktober 2010

Gulnebbveien – Kvernevik

Ligger mellom Alkeveien og Isfuglveien
28. oktober 2010

Gudrødsgate – Madlamark

Navn på to av Harald Hårfagres sønner. Den ene sønn av H.H. og Dronning Gyda, fikk land å styre i Sogn. Den andre sønn av H.H. […]