Verdt å vite

29. oktober 2010

Haraldskroken – Madlamark

Sidegate til Kong Haraldsgate.
29. oktober 2010

Halvdan Svartesgate – Madlamark

Ligger mellom Åsta Kongsmorsgate og Engveien. Den første kongen av den norske Ynglingeætten som kan sies å tilhøre historien. Han må ha vært født i første […]
29. oktober 2010

Haklangsgate – Madlamark

Tore Haklang var sønn av Kong Kjotve den rike fra Agder. Navnet Haklang fikk han forde han hadde så lang kjake. Han var en stor berserk […]
29. oktober 2010

Haakon Sheteligsgate – Madlamark

Sidegate til Sophus Buggesgate.  Norsk arkeolog og museumsmann, født i Oslo (1877-1955). Utga sammen med andre diverse historiske tidsskrifter og bøker om norsk arkeologi, historie og […]