Verdt å vite

29. oktober 2010

Hestnesveien – Revheim

Sidevei til Regimentveien. Neset der hestene beitet.
29. oktober 2010

Herlaugsbakken – Madlamark

Sidevei til Madlamarkveien. Alternative forklaringer til navnet: 1. Sagnet om kong Herlaug finnes gjengitt i Snorre «Nord i Namdalen var det to brødre som var konger, […]
29. oktober 2010

Heiloveien – Kvernevik

Sidevei til Alkeveien. Heiloen er på størrelse med en liten due og tilhører vaderne. Ruger på fjellet i Sør-Norge og på lavlandet fra Trøndelag og nordover. […]
29. oktober 2010

Hegreveien – Kvernevik

Sidevei til Alkeveien. Tilhører storkefamiliens orden. Den holder til ved myrlendt terreng ved vann og sjø. Vingespennet er 155–175 cm. Største utbredelse i Norge er på […]