Verdt å vite

29. oktober 2010

Hottavikhagen – Sunde

Sidevei til Hottavikstraen. Der en ropte (hotta) til hverandre etter båtskyss.. En annen forklaring er at det var et myrlendt område med mye tuer (hottar).
29. oktober 2010

Hognesgate – Madlamark

Tverrgate til Klovsteinsveien. Hogne var sønn av Øystein den mektige. Han la under seg hele Hedmark, Toten og Hadeland. Et annet sagn var om kong Hodne, far […]
29. oktober 2010

Hestnesveien – Revheim

Sidevei til Regimentveien. Neset der hestene beitet.
29. oktober 2010

Herlaugsbakken – Madlamark

Sidevei til Madlamarkveien. Alternative forklaringer til navnet: 1. Sagnet om kong Herlaug finnes gjengitt i Snorre “Nord i Namdalen var det to brødre som var konger, […]