Verdt å vite

29. oktober 2010

Håbakken – Madlamark

Ligger mellom Kong Haraldsgate og Skjalgsgate.
29. oktober 2010

Hustuftene – Madlamark

Sidegate til Jernalderveien.
29. oktober 2010

Hubroveien – Madlakrossen

Sidegate til Revheimsveien. Hubro er av ugleslekten, kalles også Bergugle. Vingespenn på 42-50 cm. Lever mest av smågnagere, bl.a. ekorn.
29. oktober 2010

Hottavikstraen – Sunde

Sidevei til Buseneset. Der en ropte (hotta) til hverandre etter båtskyss.. En annen forklaring er at det var et myrlendt område med mye tuer (hottar).