Verdt å vite

29. oktober 2010

Hubroveien – Madlakrossen

Sidegate til Revheimsveien. Hubro er av ugleslekten, kalles også Bergugle. Vingespenn på 42-50 cm. Lever mest av smågnagere, bl.a. ekorn.
29. oktober 2010

Hottavikstraen – Sunde

Sidevei til Buseneset. Der en ropte (hotta) til hverandre etter båtskyss.. En annen forklaring er at det var et myrlendt område med mye tuer (hottar).
29. oktober 2010

Hottavikhagen – Sunde

Sidevei til Hottavikstraen. Der en ropte (hotta) til hverandre etter båtskyss.. En annen forklaring er at det var et myrlendt område med mye tuer (hottar).
29. oktober 2010

Hognesgate – Madlamark

Tverrgate til Klovsteinsveien. Hogne var sønn av Øystein den mektige. Han la under seg hele Hedmark, Toten og Hadeland. Et annet sagn var om kong Hodne, far […]