Verdt å vite

29. oktober 2010

Korporalstubben – Madla

Sidevei til Sersjantsvingen. Har fått navnet i tilknytting til militærleiren på Madla. Korporal er den laveste befalsgrad i hær og flyvåpen.
29. oktober 2010

Kornstien – Revheim

Sidevei til Plogveien. Ligger i området som har navn etter jordbruket.
29. oktober 2010

Kong Haraldsgate – Madlamark

Tverrgate til Madlamarkveien. Kong Harald (Hårfagre) ca. 860-940, sønn av Halvdan Svarte og Ragnhild (Sigurdsdatter). Kong Harald blir regnet som grunnleggeren av kongeriket Norge etter slaget […]
29. oktober 2010

Kompani Lingesvei – Madla

Ligger mellom Regimentveien og Revhemsveien. Martin Jensen Linge ble født 1894 i Nordal. Var skuespiller og offiser. Han tok befalskolen i 1915, ble fenrik i1918, ulønnet løytnant i […]