Verdt å vite

29. oktober 2010

Lomvikroken – Kvernevik

Sidevei til Kvernevik Ring. Har navn etter fuglen Lomvi. Se Lomviveien.
29. oktober 2010

Larsokveien – Sunde

Sidevei til Syftesokveien. Har fått navnet etter den katolske helgenen St.Laurentius som led martyrdøden år 258 e.k. Legenden forteller at St. Laurentius kom fra Toledo i […]
29. oktober 2010

Kverneviksveien – Sunde

Ligger mellom Revheimsveien og Randaberg. Har navnet etter kverna som lå her.
29. oktober 2010

Kvernevik Ring – Sunde

Ligger mellom Revheimsveien og Kverneviksveien. Har navnet etter kverna som lå her.