Verdt å vite

29. oktober 2010

Longebakke – Gimle/Revheim

Sidevei til Ragbakken. Kommer av  lang bakke.
29. oktober 2010

Lomviveien – Kvernevik

Sidevei til Lomvikroken. Lomvi er av alkefamilien, litt større enn en Alke. Vingespenn ca. 20 cm. Ruger i store kolonier i fuglefjell. Lever av fisk, kreppsdyr […]
29. oktober 2010

Lomvikroken – Kvernevik

Sidevei til Kvernevik Ring. Har navn etter fuglen Lomvi. Se Lomviveien.
29. oktober 2010

Larsokveien – Sunde

Sidevei til Syftesokveien. Har fått navnet etter den katolske helgenen St.Laurentius som led martyrdøden år 258 e.k. Legenden forteller at St. Laurentius kom fra Toledo i […]