Verdt å vite

5. november 2010

Århaug – Sunde

5. november 2010

Årafeta – Sunde

Søra Sunde. Stedet med fuktig og grøderik jord.
5. november 2010

Øysteinsvarden – Sunde

Søra Sunde. Har fått navnet etter en Øystein.
5. november 2010

Øygarden – Sunde

Ødegård, Austerheim-garden lå øde etter svartedauen. Ble nyttet som utmark og beitemark av bøndene på Sør-Sunde.