Verdt å vite

29. oktober 2010

Madlamarkleitet – Madlamark

Sidevei til Madlamarkveien.
29. oktober 2010

Madlalibråtet – Madlamark

Sidevei til Madlamarkleitet. Bråtet kommer av et brudd i terenget.
29. oktober 2010

Madlalia Terrasse – Madla

Sidevei til Madlalia.
29. oktober 2010

Madlalia – Madla

Sidevei til Madlaveien