Verdt å vite

29. oktober 2010

Madlaveien – Madla

Går fra Stavanger til Grannes, grensen mot Sola.
29. oktober 2010

Madlatuå – Madla

Ligger mellom Madlasandnes og Gjerdesberget.
29. oktober 2010

Madlastø – Madla

Sidevei til Regimentveien. Madlastønå er et tradisjonsrikt navn som er knyttet til ferdselen som her gikk ned til stønå hvor en kunne få skyss over Hafrsfjord.
29. oktober 2010

Madlastokken – Madlaveien / Fòren

Ligger mellom Madlaveien og Madlaforen. Her lå noen stokker som en bro over utløpet fra Stokkavatnet.