Verdt å vite

29. oktober 2010

Madlavollkroken – Madlamark

Sidevei til Madlavollveien.
29. oktober 2010

Madlaveien – Madla

Går fra Stavanger til Grannes, grensen mot Sola.
29. oktober 2010

Madlatuå – Madla

Ligger mellom Madlasandnes og Gjerdesberget.
29. oktober 2010

Madlastø – Madla

Sidevei til Regimentveien. Madlastønå er et tradisjonsrikt navn som er knyttet til ferdselen som her gikk ned til stønå hvor en kunne få skyss over Hafrsfjord.