Verdt å vite

29. oktober 2010

Mjughaugkroken – Sunde

Sidevei til Kvernevik Ring. Avledet av “Njug”, fjelltopp.
29. oktober 2010

Mjughaug Terrasse – Sunde

Sidevei til Donevikstraen. Avledet av “Njug”, fjelltopp.
29. oktober 2010

Mjugbakken – Sunde

Sidevei til Mjughøyden. Avledet av ”Njug”, –  fjelltopp.
29. oktober 2010

Mimmarudlå – Sunde

Sidevei til Revheimsveien. Mimma, ”midmorgen”. Når sola står over denne rullesteinshaugen, var det tid for frokost. Harald Fjelde: Det er to forklaringer på hva navnet betyr. Den ene […]