Verdt å vite

29. oktober 2010

Mjughauglia – Sunde

Sidevei til Mjughaug Terrasse. Avledet av “Njug”, fjelltopp.
29. oktober 2010

Mjughaugkroken – Sunde

Sidevei til Kvernevik Ring. Avledet av “Njug”, fjelltopp.
29. oktober 2010

Mjughaug Terrasse – Sunde

Sidevei til Donevikstraen. Avledet av “Njug”, fjelltopp.
29. oktober 2010

Mjugbakken – Sunde

Sidevei til Mjughøyden. Avledet av ”Njug”, –  fjelltopp.