Verdt å vite

29. oktober 2010

Nedre Malthaug – Sunde

Sidevei til Malthaugkroken. se Malthaugbrautene.
29. oktober 2010

Møldalsveien – Madla

Ligger mellom Revheimsveien og Ragbakken. Navn etter møllene som sto her.
29. oktober 2010

Måkeveien – Kvernevik

Tverrvei til Svartbakkveien.
29. oktober 2010

Måkeberget – Kvernevik

Sidevei til Kvernevik Ring. I Norge er følgende 8 måkearter kjent: Dvergmåke, Hettemåke, Fiskemåke, Gråmåke, Sildemåke, Svartbakk, Blåmåke og Grønnlandsmåke. Følgende slekter er kjent i Norge: Sabinemåker, […]