Verdt å vite

1. november 2010

Friheim – Sunde

Friheim ble i sinn tid kjøpt av avholdsbevegelsen Frisin, for at avholdsungdommen skulle ha sitt eget fristed, derav navnet Friheim. Ordfører Magnus Karlson fra Arbeiderpartiet, var […]
29. oktober 2010

Oldfunnveien – Madlamark

Sidevei til Arkeologveien. Har navnet etter oldfunnene ved Ullandhaug.
29. oktober 2010

Oddehagen – Madla

Ved Nygårdsbakken. Kalt Oddehagen fordi den lå ved en odde hvor Karen Aanckermann hundre år tidligere, hadde anlagt sin lysthave, ”Karens lyst”.
29. oktober 2010

Nygårdsveien – Madlamark

Sidevei til Nygårdsbakken, – opp av Møllebukta.