Verdt å vite

4. desember 2010

Fem vinnere

Skulptur oppsatt 1990. Kunstner: Odd Sama, f. 1945 Sted: Smiodden Skole. Materiale: Malt Stål. Mål: 210 cm *170 cm * 600 cm. Bekostet av: Stavanger Kommune. […]
4. desember 2010

Fortid – Nåtid

Skulpturen: Fortid – Nåtid oppsatt 1981. Kunstner: Axel Tostrup  f. 1947. Billedhogger/maler/professor. Bor og arbeider i Norge og Sverige. Sted: Sunde Skole. Materiale: Relieff i malmfuru. Mål: […]
30. november 2010

Julemøte 2009 – Birger Lindanger: Madla 1300 – 1850

Lagets leder, Ivar Vaula kunne ønske hele 120 frammøtte velkommen. Rogaland Historie- og  Ættesogelags leder, Birger Lindanger kåserte om Madla fra ca. 1300-tallet til rundt 1850.   […]
7. november 2010

Ord og uttrykk som er på vei ut av bruk

ORD OG UTTRYKK: Ord og uttrykk som er på vei ut . Adle: Alle Agalig: Det er så underligt (rart). Ammeras: Oppstuss. Annige: Å væra annige, […]