Verdt å vite

1. november 2010

Hammaren – Sunde

Er navnet på en fjellhammer like ved Hafrsfjord bru. Konrad Veastad 88 år i 1984, husker at det ble spreng ut stein fra Hammaren for bruk […]
1. november 2010

Gåsadammen – Madla

Dammen oppstod i senkningen som kom som en følge av at leiren ble gravd ut til bruk i Malde Teglverk. Dammen ble et yndet sted for […]
1. november 2010

Gåsaberget – Madlasandnes

Har antakelig navnet etter gjess som har samlet seg her. Vis større kart
1. november 2010

Grovahaug – Sunde

Ligger på Sør-Sunde.