Verdt å vite

1. november 2010

Karistø – Madlasandnes

Karistø ble kalt opp etter kona til Erik Bjarne Rossavik som hadde ei båtstø her. Kona het egentlig Karen, men ble av mannen altid kalt Kari. […]
1. november 2010

Håland – Sunde

Håland betyr den høyeste delen av den gamle gården.
1. november 2010

Håhammaren – Madlatua

Den høge hammaren, det høge berget. Vis større kart
1. november 2010

Hottavika – Sunde

Stedet der en ropte (hotta) til hverandre etter båtskyss over Hafrsfjorden. En annen forklaring er at det var et myrlendt område med mye tuer (hottar) der. […]