Verdt å vite

1. november 2010

Håland – Sunde

Håland betyr den høyeste delen av den gamle gården.
1. november 2010

Håhammaren – Madlatua

Den høge hammaren, det høge berget. Vis større kart
1. november 2010

Hottavika – Sunde

Stedet der en ropte (hotta) til hverandre etter båtskyss over Hafrsfjorden. En annen forklaring er at det var et myrlendt område med mye tuer (hottar) der. […]
1. november 2010

Hestnes – Revheim

Neset der hestene beitet. En annen forklaring kan ifølge Birger Hestnes, være at stedet har fått navnet etter en fisker fra Egersund som het Tom Hestnes. […]