Verdt å vite

2. november 2010

Persokkrossen – Sunde

Persokkrossen  –  Sør Sunde. Sidevei til Syftesokbakken. Har navnet etter Apostelen Peter. Petersok eller Petersmessa, egentlig St. Peter og St. Paulsmesse den 29. juni. Merket på […]
2. november 2010

Osmund Revheimsvei – Revheim

Osmund Jonson Revheim, 1833-1892. Var bonde og eide et gårdsbruk i området der veien går i dag. Han var fra Apalvik i Skjold, sønn av Jon […]
2. november 2010

Olsokhagen – Sunde

Olsokhagen  –  Sidevei til Olsokveien. Olavsdagen den 29. juli, var Olav den Helliges dødsdag og ble feiret som helgenens hovedfestdag. Aftenen før var Olavsaften (gln. Olavsvaka), […]
2. november 2010

Olsokkveien – Sunde

Olsokkveien er sidevei til Syftesokkbakken.