Verdt å vite

2. november 2010

Primstaven – Sunde

Primstaven  –  Sunde. Sidegate til Syftesokbakken. Primstaven er en gammel nordisk kalender av tre, med streker for dagene i året og særlige tegn for helligdager.
2. november 2010

Postveien – Madla

Postveien  –  Nedre Madla. Sidevei til Madlaveien. Her lå Brevhuset, opprettet 15. mai 1905, senere omgjort til Poståpneri, Malle på Jæderen fra 1. jan.1910. Fra 1. […]
2. november 2010

Plogveien – Revheim

Plogveien –  Revheim. Sidevei til Alvasteiveien. Navn etter jordbruksredskaper.
2. november 2010

Patruljestien – Madla

Patruljestien  –  Madla. Sidevei til Regimentveien. Har tilknytning til Madlaleiren.