Verdt å vite

2. november 2010

Ragkroken – Madla/Revheim

Ragkroken  –  Tverrvei til Ragveien. Her som i andre strøk, har gatenavnskomiteen lagt vekt på å ta vare på gamle stedsnavn. I området ligger også Ragveien og […]
2. november 2010

Ragbakken – Madla/Revheim

Ragbakken  –  Madla/Revheim. Sidevei til Revheimsveien. Her som i andre strøk har gatenavnskomitéen lagt vekt på å ta vare på gamle stedsnavn. I området ligger også Ragveien […]
2. november 2010

Primstaven – Sunde

Primstaven  –  Sunde. Sidegate til Syftesokbakken. Primstaven er en gammel nordisk kalender av tre, med streker for dagene i året og særlige tegn for helligdager.
2. november 2010

Postveien – Madla

Postveien  –  Nedre Madla. Sidevei til Madlaveien. Her lå Brevhuset, opprettet 15. mai 1905, senere omgjort til Poståpneri, Malle på Jæderen fra 1. jan.1910. Fra 1. […]