Verdt å vite

2. november 2010

Sigurd Syrsgate – Madlamark

Sidegate til Bjørn Farmannsgate. Kong Sigurd Syr 960-1020, ble gift med Åsta Gudbrandsdatter. Han ble dermed stefar til Olav den Hellige. Åsta og Sigurd hadde 5 […]
2. november 2010

Sigbritsgate – Madlamark

Sidevei til Jernalderveien. Sigbrit Willumsdatter kom fra Holland til Bergen sammen med sin datter Dyveke, hvor hun drev en liten handel. Da Dyveke senere ble Christian II […]
2. november 2010

Sersjantsvingen – Madla

Sidevei til Madlasandnes. Har tilknytting til Madlaleiren. Sersjant var opprinnelig tjener, rettstjener. I dag militærgrad mellom korporal og fenrik.
2. november 2010

Rødstilkveien – Kvernevik

Sidevei til Kvernevik ring. Rødstilk tilhører snipeslekten. Har lange oransjefargede ben, er litt større enn en trost. Vingespenn 14-17 cm, holder seg helst på engmark eller […]