Verdt å vite

2. november 2010

Skredbakka – Søra Sunde

Mellom Buseneset og Tasabekken. Av skrå eller skrått lende.
2. november 2010

Skredbakkatunet –

Sidevei til Skredbakka. Se Skredbakka
2. november 2010

Skjelbreidveien – Kvernevik

Sidevei til Kvernevikveien. Skjelbrei er navnet på gården som ligger på grensen mellom Nord-Sunde og Randaberg. Gården lå øde etter svartedauen, men kom i drift som […]
2. november 2010

Sigurd Syrsgate – Madlamark

Sidegate til Bjørn Farmannsgate. Kong Sigurd Syr 960-1020, ble gift med Åsta Gudbrandsdatter. Han ble dermed stefar til Olav den Hellige. Åsta og Sigurd hadde 5 […]