Verdt å vite

2. november 2010

Sophus Buggesgate – Madlamark

Sidevei til Jernalderveien. Elseus Sophus Bugge, 1833-1907. Norsk språkforsker født i Larvik ,filologisk kandidat i 1857, universitetsstipendiat i 1860, ekstraordinær lektor i sammenlignende språkkunnskap i 1864, ekstraordinær […]
2. november 2010

Sommerstien – Madlamark

 Sidevei til Madlamarkleitet.
2. november 2010

Sommerbakken – Madlamark

Sidevei til Sommerstien.
2. november 2010

Soldatveien – Madla

Sidevei til Madlastø. Har forbindelse med Madlaleiren.