Verdt å vite

2. november 2010

Strandloveien – Kvernevik

Sidevei til Mjukhøyden.
2. november 2010

Storlomveien – Kvernevik

Sidevei til Alkeveien. Storlom tilhører en egen orden av fugler. Som alle lomer, sitter vingene langt tilbake på kroppen. Hekker i fordypninger ved vannkanten.
2. november 2010

Storjoveien – Kvernevik

Sidevei til Svartbakveien. Storjoen el. Rovmåke, tilhører måkeslekten. Er på størrelse med en gråmåke. Den fisker en del selv, men jager helst etter andre fugler for […]
2. november 2010

Stareveien – Sandal

Sidevei til Fasanveien. Stare el. stær, er en mørk korthalet fugl som kan opperere i enorme flokker. Har en variert sang, imiterer ofte andre fugler.