Verdt å vite

2. november 2010

Sundelia – Sunde

Sidevei til Kvernevikveien.
2. november 2010

Sundebråtet – Sunde

Sidevei til Olsokveien. Brådet, brudd i terenget, spor etter en bekk el. lignende.
2. november 2010

Sulkesgate – Madlamark

Sidegate til Madlamarkveien. Sulke, konge på Jæren. Falt sammen med bl.a. sin bror Sote Jarl under slaget i Hafrsfjord. Snorre Sturlasson: Der lå alt kong Harald […]
2. november 2010

Syftesokveien – Sunde

Sidevei til Larsokveien. Syftesok er en gammel norsk merkedag den 2.juli. Dagen er katolsk festdag til minne om den hellige Svithun av Winchester. Navnet betyr ‘Svithuns-vaka’, […]