Verdt å vite

2. november 2010

Sunnivakrossen – Søra Sunde

Sidevei til Mikkelsmessveien. Sunniva skal ha vært en kongsdatter fra Irland som var navngjeten for sin skjønnheten og sin rikdom. En hedensk, brutal og ivrig beiler […]
2. november 2010

Sundeveien – Sunde/Kvernevik

 Går mellom Kvernevikveien og Revheimsveien.
2. november 2010

Sundetunet – Sunde

Ligger mellom Revheimsveien og Olsokveien.
2. november 2010

Sundeporsen – Sunde

Sidevei til Sundeveien. Pors er en liten busk som vokser på litt fuktige steder. Den har en sterk duft, og denne duften ble i gamle dager […]