Verdt å vite

2. november 2010

Sundetunet – Sunde

Ligger mellom Revheimsveien og Olsokveien.
2. november 2010

Sundeporsen – Sunde

Sidevei til Sundeveien. Pors er en liten busk som vokser på litt fuktige steder. Den har en sterk duft, og denne duften ble i gamle dager […]
2. november 2010

Sundelia – Sunde

Sidevei til Kvernevikveien.
2. november 2010

Sundebråtet – Sunde

Sidevei til Olsokveien. Brådet, brudd i terenget, spor etter en bekk el. lignende.