Verdt å vite

2. november 2010

Vibestraen – Kvernevik

Sidevei til Kvernevik Ring. Vipe er i slekt med vadefuglene og hører til lofamilien. Den er på størrelse med en Due, lett kjennelig på den lange […]
2. november 2010

Valhallveien – Madlastø/Hestnes

Sidevei til Vikingveien. Valhall,festhall i den store og mektige borgen Åsgard, var fra Norøn mytologi Odins hall, hvor han mottar de falne fra valplassene. De kaltes “Einherjer”og […]
2. november 2010

Ugleveien – Sandal Vest

Sidevei til Stareveien. Ugla har en ytre likhet med Dagrovfuglene men der er ingen slektskap, selv om de lever av varmblodige byttedyr. I Norge finnes 10 slekter: […]
2. november 2010

Tvarabergkroken – Revheim

Ligger mellom Regimentveien og Revheimslåttå. Tvaraberg, berg som skiller.