Verdt å vite

2. november 2010

Øygardsveien – Sunde

Sidevei til Krossbergveien. Ødegård, Austerheimgården ble etter svartedauen nyttet som utmark og beitemark av bøndene på Sør-Sunde.
2. november 2010

Ørnaberget – Kvernevik

Sidevei til Kvernevik Ring. Berget der Ørna satt. Her lå en beinmølle omkring? …………… Tyskerne hadde også en stor stilling her under krigen 1940-45.
2. november 2010

Ærfuglveien – Kvernevik

Sidevei til Kvernevik Ring. Ærfugl er den største av våre dykkender. Vingespenn 28-30 cm. Forekommer langs hele kysten. Den norske ærfuglbestanden er på ca. 190 000 par […]
2. november 2010

Åsta Kongsmorsgate – Madlamark

Ligger mellom Snorresgate og Madlamarkveien. Åsta Gudbrandsdatter (970-1020) ble i sitt første  ekteskap med Harald Grenske, mor til Olav den Hellige. I sitt andre ekteskap med Sigurd […]