Verdt å vite

4. november 2010

Laksaskjer – Nora Sunde

Liten holme utenfor Kvernevika. Her ble laksenoten satt når laksen skulle fanges. Vis større kart
4. november 2010

Ladberget – Madla

Berget der varer ble tatt i land og oppbevart.
3. november 2010

Ekrestubben – Sunde

Sidevei til Revheimsveien. Eng som tidligere har vært åker Vis større kart
2. november 2010

Øygardsveien – Sunde

Sidevei til Krossbergveien. Ødegård, Austerheimgården ble etter svartedauen nyttet som utmark og beitemark av bøndene på Sør-Sunde.