Verdt å vite

4. november 2010

Ladberget – Madla

Berget der varer ble tatt i land og oppbevart.
3. november 2010

Ekrestubben – Sunde

Sidevei til Revheimsveien. Eng som tidligere har vært åker Vis større kart
2. november 2010

Øygardsveien – Sunde

Sidevei til Krossbergveien. Ødegård, Austerheimgården ble etter svartedauen nyttet som utmark og beitemark av bøndene på Sør-Sunde.
2. november 2010

Ørnaberget – Kvernevik

Sidevei til Kvernevik Ring. Berget der Ørna satt. Her lå en beinmølle omkring? …………… Tyskerne hadde også en stor stilling her under krigen 1940-45.