Verdt å vite

4. november 2010

Madla Bilselskap – Madla

Madla Bilselskap ble stiftet 7. feb. 1920. Rolf Rojahn var sjåfør de første årene.  Billetprisen var 40 øre mellom Madla og Torget. Bilselskapet hadde den første tiden […]
4. november 2010

Hafrsfjord Staudegartneri v/ Olaus Lima – Madlaliå

Olaus Lima  kjøpte gården gnr.38 bnr.16, i 1917. Han drev gården og begynte med kålproduksjon. Senere begynte de med stauder under navnet Hafrsfjord Staudegartneri. Ole Gabriel Lima overtok […]
4. november 2010

Lilly Trikotasjefabrikk – Madla

 Lilly Trikotasjefabrikk ble startet 22/5 1957 av Albert Maute og Lilly Lilledal. Virksomheten ble nedlagt 4/12 1965.
4. november 2010

Kvernevik mølle – Sunde

Kvernevik mølle som ble oppført i 1875, hadde 8 tilsatte; 4 faste og 2 tilfeldige arbeidere, 1 styrer og en oppsynsmann. I 1879 var antallet redusert til […]