Verdt å vite

4. november 2010

Molaug Kolonial og Delikatesse

Molaug Kolonial og Delikatesse ble staret av Birgit Molaug 22/12 1955. Hun holdt på til 20/6 1960.
4. november 2010

Maldekrossen Mølle

Maldekrossen Mølle, gnr.38 bnr.150, ble bygget av Hjalmar Johannesen i 1918. Mølla ble drevet elektrisk helt fra starten. Den kunne male 40 tønner om dagen. Olav Thorsen […]
4. november 2010

Malde Teglverk

Malde Teglverk, gnr.38 bmr.152, ble startet omkring1857 av Sakfører l.C. Ass. Det ble modernisert i 1864. l.C. Aas gikk konkurs og verket ble kjøpt av Jonas Kielland […]
4. november 2010

Malde Strømpefabrikk – Madla

Strømpefabrikken ble startet i 1937 etter at Hafrsfjord Preserving nedla virksomheten. Fabrikken holdt først til  i noen av de samme lokalene som hermetikkfabrikken. Etter krigen flyttet […]