Verdt å vite

4. november 2010

Skorge Benjamin, smie – Sunde

Benjamin Skorge hadde ei smie på Sunde  gnr.40 bnr.116,  som han drev sammen med sønnen Knut. I dag er der en kunstforretning i huset.
4. november 2010

Sjoddifabrikken – Madlakrossen

Sjoddifabrikken ble drevet av Herdeland. Den lå ved siden av Weltzien, omtrendt der hvor parkeringsplassen til Studentboligene er. Sjoddi lages ved at man gjenvinner spinnemateriale av […]
4. november 2010

Selvåg Jone, gartneri – Madlakrossen

Jone Selvåg hadde gård, men drev hovedsaklig med Gartneri nede ved Stokkavatnet. De dyrket for det meste grønnsaker, men også blomster. Selvåg var den første som […]
4. november 2010

Sandal Kolonialforretning – Sandal

Sandal Kolonialforretning ble drevet av Gunvor og Evlyn Sandve under og etter krigen. De hadde forretning på Sola som de måtte flytte fra p.g.a. krigen. De […]