Verdt å vite

4. november 2010

St. Svithun Turistbil – Sandal

St. Svithun Turistbil ble startet i Stavanger i 1934, men flyttet våren 1937 til Sandal. Det var brødrene Bertelsen som startet og drev selskapet. Selskapet var […]
4. november 2010

Smørbrødsalongen – Madlakrossen

Smørbrødsalongen og Kafé ble startet opp og drevet av Astrid Husebø i 1946. Den første tiden i Nygårdshuset ved siden av Essostasjonen i Madlakrossen. I tillegg til […]
4. november 2010

Skorge Benjamin, smie – Sunde

Benjamin Skorge hadde ei smie på Sunde  gnr.40 bnr.116,  som han drev sammen med sønnen Knut. I dag er der en kunstforretning i huset.
4. november 2010

Sjoddifabrikken – Madlakrossen

Sjoddifabrikken ble drevet av Herdeland. Den lå ved siden av Weltzien, omtrendt der hvor parkeringsplassen til Studentboligene er. Sjoddi lages ved at man gjenvinner spinnemateriale av […]