Verdt å vite

4. november 2010

Tjøstheims Gartneri – Sandal

Tjøstheims Gartneri ble startet ca. 1918 av gartner Bertel Tjøstheim. Ble senere overtatt av sønnen Nils som drev videre i mange år.
4. november 2010

Terra Magasin

 Terra Magasin ble startet av Per Omdal Sunde den 2/8 1962.
4. november 2010

Sunde kolonial – Sunde

Sunde Landhandel ble startet av Rudolf Vigre 17/9 1955.
4. november 2010

Sunde Hageby Snarkjøp – Sunde

Sunde Hageby Snarkjøp ble startet 1/6 1966 av Margot Norland og Einar Bø. De slutet 25/5 1967. Da overtok den 12/6 1967 Tungesvik og Jekteberg som […]