Verdt å vite

5. november 2010

Strandskjelvå – Sunde

Søra Sunde. Mark, eng, ved strand. Av kjelve, stedet ble også kalt slettevoll seinere strandteigen.
5. november 2010

Storåkeren – Sunde

Den gamle åkeren ved fellestunet på den historiske gården som lå ved Fjeldegården. Arkeolog Frans-Arne Stylegar er fylkeskonservator i Vest-Agder. Han skriver under storgården Foss i Eik: Det […]
5. november 2010

Stemmen/Stokken – Madla

Ved utløpet av Stokkavatnet lå en demning eller stem, for å kontrollere vannføringen til møllene i Mølledalen.
5. november 2010

Steinane – Sunde

Nora Sunde. Myrområde som bøndene var og hentet myrjord som de blandet i  gjødselen. Etter en tid ble det mye stein som ble liggende igjen, derav […]