Verdt å vite

14. oktober 2010

Helleristninger: Aubeberget

Helleristningene ved Aubeberget ble oppdaget iflg. Hanne Thomsen fra Arkeologisk Museum, i 1959. Risntingene består av 96 enkelt figurer og en del groper. Ristningene er fra […]
15. november 2008

Fra del av Håland herred til Madla kommune

Madla sogn og Sola sogn var tidligere deler av Håland prestegjeld/ herred.  Av herredstyrets 20 representanter hadde Madla 4 representanter, – en fra hver av fra brukene Malde, Revheim, […]